खोटाङ जिल्लाको आ.व. २०७४/०७५ को जिल्ला दररेट। जिल्ला समन्वय समिति,खोटाङका पदाधिकारीज्यूहरूको सम्पर्क विवरण जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका नवनिर्वाचित प्रमुख,उपप्रमुख तथा सदस्यहरूको पदभार ग्रहण कार्यक्रम तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रथम बैठक सम्पन्न। खोटाङ जिल्लाका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित प्रबलिकरण (Retrofitting) मा परेका लाभग्राहीहरूको नामावली। खोटाङ जिल्लाको प्रथम जिल्ला सभाको बैठक सम्पन्न। योजना सम्पन्न पश्चात उपभोक्ता समितिलाई धन्यबाद ज्ञापन तथा योजना हस्तान्तरण कार्यको थालनी। निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि प्रथम किस्ता अनुदान वितरण कार्यक्रमको सुरुवात। रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न। तावाखोला पूल(दिक्तेल – खोटाङबजार सडक अन्तर्गत) निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – चौथो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – तेश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – दोश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक ३२ नपा/गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ! खोटाङ जिल्लामा कायम भएका स्थानीय तहहरू खानिडांडा-रेग्मिटार सडक खण्ड निर्माण (रेग्मिटार बाट)को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना!!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/११/११) खोटाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४ केहि गुनासो, सुझाव, सल्लाह भए आफ्नो मोबाइल को message box मा गएर ddc space आफ्नो message लेखि 37001 मा पठाउनुहोस् । तपाईंको उचित गुनासो, सुझाव, सल्लाहलाई जिल्ला विकास समिति, खोटाङले सम्बोधन गर्नेछ ।

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट-आ.व.२०७४/७५ 2074-05-06 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट-आ.व.२०७४/७५
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी(आ.व.-२०७४/७५ का लागि)-२०७३ २०७३-०८-०६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी(आ.व.-२०७४/७५ का लागि)-२०७३ को प्रस्तुती
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व.-२०७२/७३ २०७३-०७-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व.-२०७२/७३
वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन आ.व.-२०७२/७३ २०७३-०५-३१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन आ.व.-२०७२/७३
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३ २०७३-०५-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४ २०७३/०४/३१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४
वार्षिक कार्यसञ्चालन तालिका – २०७३/७४ २०७३-०४-१६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक कार्यसञ्चालन तालिका – २०७३/७४
आबधिक जिल्ला विकास योजना, खोटाङ (२०७३/७४ – २०७५/७६)-प्रारुप २०७३-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आबधिक जिल्ला विकास योजना, खोटाङ (२०७३/७४ – २०७५/७६)-प्रारुप
गाविसहरुको न्युनतम शर्तको नतिजा – अ.व. २०७१/०७२ २०७३/०४/०२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसहरुको न्युनतम शर्तको नतिजा - अ.व. २०७१/०७२
जिविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा – आ.व. २०७१/०७२ २०७३/०४/०२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसहरूको आ.व. २०७१/०७२ को न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा
वार्षिक खरिद योजना – २०७३/७४ २०७३/०३/२६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना – २०७३/७४
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण – २०७२ २०७३-०१-०६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण – २०७२
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-१ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-१
वार्षिक आय-व्यय विवरण -आ.व २०७२/७३ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आय-व्यय विवरण -आ.व २०७२/७३
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-२ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-२
आयोजना प्राथमिकिकरण र छनौटका आधारहरु – आ.व. २०७३/७४ २०७२/०९/०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आयोजना प्राथमिकिकरण र छनौटका आधारहरु – आ.व. २०७३/७४
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७२/७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७२/७३
वार्षिक कार्यक्रम – आ.व. २०७२/७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरू
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७१/७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७१/७२
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७०/७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७०/७१

Skip to toolbar